trynimas

trynìmas sm. (2) , FrnW, NdŽ, Bsg, trýnimas (1) KII126, K, Rtr, , K.Būg, Kln, trynìmasis (1), trýnimos ind. 1. SD36, Sut, N, M, LL171, Rtr, 437trinti 1: Tas [skaudamos vietos] trýnimas kartais nereikalingas daiktas DūnŽ. Trýnimas (pri gydymo paviršutinių kūno ligų) I. Puslitrį išgadinau šnapso trynìmu Pv. Dinatūrato reikia trynìmui Švnč. Ausys nuo trynimo užkaito ir paraudo . Trynìmo elektra FzŽ70. ║ Trinktelėjo priemenės durys. Uolus kojų trynimas, barbenimas į seklyčios duris J.Avyž. | refl. LL36, : Titnago skelčių, vartotų kaip pjautuvų ašmenys, paviršius nuo trynimosi į kietus javų šiaudus tampa žvilgantis, tartum lakuotas . Ledyno dugne abliaciją sukelia žemės šiluma, viduje – ledo trynimasis LTEI19. Dažnai girdimas pleuros ir perikardo trynimosi ūžesys . | prk.: Šios tarmės [i]j yra labai silpno trynimosi, beveik jau artėja į neskiemeninį i .ko parašyto ar įrašyto naikinimas: Trynimai neleidžiami . Įrašo trynimas, užrašo trynimas SkŽ294. 2. tepalas ar skystis kam trinti, tepti: Mažu žinot kokių trynìmų nuo sauso skaudulio? Srj. Turė[ja]u trynìmo, dabar neturiu Švnč. Darė labanoriškiai gydomuosius antpilus, trynimus . Tai kiekgi tam šeštam [vaikui] belieka to trynìmo (taukų keptuvėje) PnmR. 3.trinti 2: Trynìmai, gręžimai man labai įkeri, kad su rankom gręži Mžš. Ė rūbai gi mat drobiniai, tai pirštai, būdavo, raudoni nuo trynìmo Pnm. Trynimo lentos (rumbės) daromos medinės arba cinkuotos skardos . Išplauk dar tus marškinius – tas trýnimas DūnŽ. Nora drobužiai trýnimo Krš. Jos rankos nei ant to trýnimo (nelinkusi skalbti), nei ant tos švaros Skr. Gi tas trynìmas [rankomis] kaip atsibosta! Mžš. Tavo dantys yra kaip guotas (pulkas) avių, nukirptoms vilnoms, kurios iš trynimo ateit CII522. 4.trinti 8: Vaisių trynimo mašinėlė sp. 5. SD250trinti 22. 6.trinti 18: A ilgai, matysu, nešios, – toks trýnimas, kad baisu! DūnŽ. | refl. . 7. KlK6,46, , Kaltrinti 20: Tas tavo trýnimas nėkam tikęs – siūlai iš galų jau nuvažiavo (nuslydo) nu šeivos Slnt. 8. kautynės, stumdymasis, grumtynės: Apie mus trynìmas ėjo: naktį – rusai, dieną – vokiečiai Kur. Kai pasidaro neaišku, trynìmas, bėgu į kitą kambarį Pun. 9. refl.trinti 28 (refl.): Ta yra trýnimos vaiko pri didelių! Pln. Vaikali, trýnimos tavo trobo[je] – eik į kiemą, lauke graži Rdn. 10. refl. trinti 34 (refl.): Toks paskirstymas būtų pašalinęs bet kurią trynimosi galimybę . Prieš karą čia tai buvo trynìmasis dėl Vilniaus Pns. Toks trynimasis tarp dviejų partijų šalininkų sukėlė ugnį P.Cvir. Toki trýnimos eina Pgg. \ trynimas; aptrynimas; įtrynimas; ištrynimas; nutrynimas; patrynimas; pertrynimas; pratrynimas; pritrynimas; sutrynimas; užtrynimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • trynimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. erasure vok. Löschung, f rus. стирание, n pranc. effacement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • trynimas — tryni̇̀mas dkt. Nuo tryni̇̀mo aũsys net užkai̇̃to …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • lazerinis trynimas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. laser erasure vok. Löschung durch Laser, f rus. лазерное стирание, n; стирание лазером, n pranc. effacement laser, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • optinis trynimas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. optical erasure vok. optische Löschung, f rus. оптическое стирание, n pranc. effacement optique, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Löschung — trynimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. erasure vok. Löschung, f rus. стирание, n pranc. effacement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • effacement — trynimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. erasure vok. Löschung, f rus. стирание, n pranc. effacement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • erasure — trynimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. erasure vok. Löschung, f rus. стирание, n pranc. effacement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • стирание — trynimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. erasure vok. Löschung, f rus. стирание, n pranc. effacement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • aptrynimas — aptrynìmas sm. (2) → aptrinti: 1. LL134 Apitrynimas šaltu ryzu Db. Aptrynimas vandeniu grūdina vaiko odą, jos kraujagysles, stiprina sveikatą rš. | refl.: Apsitrynìmas šaltu vandeniu DŽ. ║ refl. Sąnašų apsitrynimas GTŽ. 2. refl. prk. Neužtenka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūžavimas — 1 brūžãvimas sm. (1) → brūžuoti. 1. K trynimas, brūžinimas: Pilna gryčia dulkių nuo pančių brūžãvimo Kp. 2. refl. prk. vaidai, nesutarimai: Dėl šių valstybių skirtingų interesų pasitaiko ir brūžavimosi rš. 3. varstymas, darinėjimas: A,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.